Λεωφορεία

Κατηγορία Μ

(Military=Στρατιωτικά)
Τύπος Οχήματος

M 9

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

M 9-1

Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού

M 9-2

Ανακατασκευές λεωφορείων