Πιστοποιήσεις

Όλες οι διαδικασίες παραγωγής της εταιρείας υποστηρίζονται από το τμήμα του ποιοτικού ελέγχου, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε υψηλές απαιτήσεις ποιότητας.

Η ΕΛΒΟ Α.Β.Ε εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου

ISO 9001: 2000 / ΕΝ ISO 9001: 2008.

Φορέας πιστοποίησης :  TÜV HELLAS, μέλος του Γερμανικού

Οργανισμού Πιστοποίησης  RWTÜV S.A. και του TÜV CERT.

 

Οι διαδικασίες παραγωγής και διασφάλισης ποιότητας κατά AQAP 2110 και 2120 εποπτεύονται από το ΥΕΘΑ/ΓΔAEΕ/ΔΑΩ&ΔΠ/ΤΜ.Π&ΔΠ  &  ΕΛ.ΚΛ./ Ομάδα Ελέγχου Ποιότητας-3 που εδρεύει στη Σίνδο.

Για την ΕΛΒΟ η υιοθέτηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι απόφαση στρατηγικής σημασίας. «Ποιότητα» για την εταιρία μας σημαίνει ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η επιχείρηση δεσμεύεται για την:

 • Συνεχή βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει.
 • Προσαρμογή στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 • Συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της έτσι ώστε να διατηρείται ένα υψηλό επιστημονικό επίπεδο.
 • Συνεχή ανανέωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της.
 • Συσσώρευση και ανάπτυξη νέας γνώσης μέσα από την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με προμηθευτές – κορυφαίες εταιρίες στην παγκόσμια αγορά (π.χ. Mercedes, Man- Steyr,  AMG, Oshkosh, κ.λ.π.).
 • Τον καθορισμό στόχων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της σχεδίου και την παρακολούθηση για την πραγμάτωσή τους.
 • Συνεχή μέτρηση κρίσιμων παραμέτρων του συστήματος με σκοπό την εξασφάλιση υψηλών ποιοτικών Standards.

 

Στη συνεργασία της με τον στρατηγικό πελάτη που είναι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, εφαρμόζονται πλήρως οι απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας του ΝΑΤΟ καθώς και οι απαιτήσεις για κρατική διασφάλιση ποιότητας όπως αυτές προδιαγράφονται στο Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών.

 

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου διαθέτει :

α. Πλήρες εργαστήριο ελέγχου υλικών εξοπλισμένο με:

 • Μηχανή εφελκυσμού.
 • Μεταλλογραφικά και στερεογραφικά μικροσκόπια.
 • Συσκευή ανεύρεσης ελαττωμάτων με υπέρηχους και δινορεύματα.
 • Μηχανές μέτρησης σκλήρυνσης με βάση τα διεθνή πρότυπα.
 • Μηχάνημα ανίχνευσης ρωγμών με μαγνητικά πεδία.

β. Μηχανές τρισδιάστατων ψηφιακών μετρήσεων και ελέγχου (CMM).

γ. Πλήρες μετρολογικό εργαστήριο εξοπλισμένο με όργανα   μικροσκοπικού  και  μακροσκοπικού  ελέγχου.

δ. Πλήρες εργαστήριο χημικών αναλύσεων εξοπλισμένο με: φασματογράφο, όργανα ελέγχου χρωμάτων,  αναλυτές χημικών στοιχείων.