Δραστηριότητες


Υποστήριξη σε ανταλλακτικά

Για την εξυπηρέτηση των πελατών της η ΕΛΒΟ διαθέτει οργανωμένες αποθήκες με γνήσια ανταλλακτικά στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για όλους τους τύπους των οχημάτων που έχει παράξει και καλύπτει οχήματα που έχουν παραχθεί μέχρι και προ 30 ετών. Μεγάλο τμήμα των διαθέσιμων ανταλλακτικών κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ ΑΒΕ, σημαντικό δε ποσοστό παράγονται από συνεργαζόμενες ελληνικές επιχειρήσεις.

Τα ανταλλακτικά διατίθενται στους πελάτες απευθείας από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ ΑΒΕ στην Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αλλά και μέσω του δικτύου αντιπροσώπων που διαθέτει.


Τεχνογνωσία – Know How

Η ΕΛΒΟ σαν κατασκευαστής των οχημάτων είναι κάτοχος της τεχνογνωσίας (Know – How) και διαθέτει για την παραγωγή των γνήσιων ανταλλακτικών:

  • Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και τεκμηρίωση του προϊόντος
  • Σαφείς οδηγίες μηχανουργικής και θερμικής κατεργασίας
  • Πλήρη φάκελο ποιοτικού ελέγχου με εποπτεία της ΜΟΕΠ-3
  • Ιδιοσυσκευές ακριβείας ποιοτικού ελέγχου
  • Κωδικοποίηση κατά ΝΑΤΟ

Τεχνική Υποστήριξη -
Know How

Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ στα πλαίσια της μετά την πώληση των προϊόντων της στον πελάτη (Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ κ.λ.π.) τεχνικής υποστήριξης διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα, το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, τα οργανωμένα και πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία συντήρησης-επισκευών καθώς και τις απαραίτητες αποθήκες ανταλλακτικών.

Το τμήμα After Sale Service της ΕΛΒΟ ΑΒΕ φροντίζει για την απόδοση της εγγύησης καλής λειτουργίας των προϊόντων και την περαιτέρω εξυπηρέτηση-υποστήριξη  των πελατών και μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης.

Τα ίδια πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία συντήρησης-επισκευών σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οι ομάδες κινητών συνεργείων Βορρά – Νότου καθώς επίσης και το εκτεταμένο δίκτυο συμβεβλημένων συνεργείων καλύπτουν όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, τα νησιά και την Κύπρο. Το συνεργείο του εργοστασίου στην Θεσσαλονίκη  καλύπτει και ανάγκες ανακατασκευών στρατιωτικών ειδικοποιημένων οχημάτων.

Διαθέτει τμήμα τεχνικής βιβλιογραφίας  για την εκπόνηση τεχνικών εγχειριδίων οδηγιών, λειτουργίας - συντήρησης, επισκευών και εικονογραφημένων καταλόγων ανταλλακτικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συμβάσεων.

Το τμήμα τεχνικής εκπαίδευσης (θεωρητικής - πρακτικής) αποτελούμενο από έμπειρους εκπαιδευτές φροντίζει για την πλήρη κάλυψη των παρεχόμενων εκπαιδεύσεων.

Το τμήμα After Sale Service υπάγεται  στην Γενική Τεχνική  Διεύθυνση και συνεργάζεται με όλες τις υπόλοιπες Διευθύνσεις του εργοστασίου (Ανάπτυξη, παραγωγή, Ποιοτικός έλεγχος κ.λ.π.), με σκοπό την συνεχή βελτίωση των προϊόντων και την πληρέστερη - άμεση εξυπηρέτηση των πελατών.


Εργασίες κατά κλιμάκιο / Ανακατασκευές

Η ΕΛΒΟ έχει τα μέσα και το προσωπικό να υποστηρίξει τις Ένοπλες Δυνάμεις από το 1ο μέχρι και το 5ο κλιμάκιο Συντήρησης. Εκτός από τις βασικές εργασίες 1ου και 2ου κλιμακίου η εταιρία είναι σε θέση να εκτελέσει: Εργασίες συνεργείου 3ου βαθμού, μερικές επισκευές και αντικαταστάσεις συγκροτημάτων. Επίσης γενικές επισκευές, όλων των συγκροτημάτων των οχημάτων και όλες τις εργασίες του 4ου κλιμακίου. Λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που διαθέτει για το σύνολο των τροχοφόρων / ερπυστριοφόρων του Ελληνικού Στρατού παρέχει την δυνατότητα στις Ελληνικές Ένοπλές Δυνάμεις πλήρους ανακατασκευής και αναβάθμισης για παλαιούς τύπους οχημάτων με προφανή πλεονεκτήματα  για το αξιόμαχο των οχημάτων και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα.


Εκπαίδευση Τεχνιτών  από 1ου μέχρι 5ου Κλιμακίου

Η ΕΛΒΟ στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων της και ειδικά για ότι αφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις, οργανώνει προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης με τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήματα από το 1ο έως το 5ο κλιμάκιο.

Τα προγράμματα αυτά εκπονούνται από την εταιρία και εγκρίνονται από τις εκάστοτε αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εκπαίδευση των ανωτέρω κλιμακίων, γίνεται στη θεωρία και στην πράξη.

Οι εκπαιδεύσεις αυτές επαναλαμβάνονται και στις εγκαταστάσεις των μονάδων που παραλαμβάνουν αντίστοιχα οχήματα.

Η ΕΛΒΟ διαθέτει οργανωμένα συνεργεία επισκευών στην Θεσσαλονίκη και Αθήνα, καθώς επίσης και κινητά συνεργεία με τα οποία εξυπηρετούνται οι μονάδες σε όλη την επικράτεια.


Ελληνική Προστιθέμενη Αξία

Η ΕΛΒΟ αποδίδει μεγάλη σημασία στην επίτευξη υψηλού ποσοστού Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας, με σκοπό την ανάπτυξη – αφομοίωση της τεχνολογίας στην Ελλάδα που έχει σαν αποτέλεσμα την αυτοδυναμία των Ενόπλων Δυνάμεων και την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας

Η προσπάθεια αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή ολοκληρωμένων εξαρτημάτων στις εγκαταστάσεις της αλλά και στην στήριξη και ανάπτυξη διαφόρων υποκατασκευαστών και προμηθευτών.

Οι συνεχείς προσπάθειες, κυρίως στον τομέα της αυτοδύναμης τεχνολογικής ανάπτυξης και στην απορρόφηση τεχνογνωσίας, κατατείνουν στην μεγιστοποίηση της Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας.

Η ΕΛΒΟ με την ελληνοποίηση των προϊόντων της αξιοποιεί την τεχνογνωσία μεγάλων οίκων του εξωτερικού, προσφέρει αξιόπιστες και ποιοτικά άρτιες λύσεις για οχήματα και ανταλλακτικά στις Ένοπλές Δυνάμεις της χώρας μας, αναδεικνύοντας τον Εθνικά, σημαντικά ρόλο που πρέπει να έχει μία Εθνική Αμυντική Βιομηχανία στον Ελληνικό Στρατό.

Η ΕΛΒΟ στην τριαντάχρονη λειτουργία της έχει εξελιχθεί σε πόλο ανάπτυξης και στήριξης της εγχώριας βιομηχανίας κυρίως στον εθνικά κρίσιμο χώρο της Βορείου Ελλάδος.

Εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους δραστηριοποιούνται για την ενίσχυση της παραγωγής της ΕΛΒΟ στα προϊόντα που προορίζονται για τις Ένοπλες Δυνάμεις συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση της Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ).

Η ΕΛΒΟ με την υψηλή ΕΠΑ που επιτυγχάνει στα προϊόντα της, ξέχωρα από την ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας και την δημιουργία θέσεων εργασίας, έχει την δυνατότητα παροχής πλήρους τεχνικής υποστήριξης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας και σε περίοδο ειρήνης αλλά το κυριότερο και σε περίοδο κρίσης.