Ευκαιρίες Εργασίας

Αυτή την περίοδο και μετά την ανάληψη του Management από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΛΒΟ δεν μπορούν να γίνουν απευθείας προσλήψεις προσωπικού παρά μόνο μέσω ΑΣΕΠ.