Σταδιοδρομία

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛΒΟ είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στο οποίο η εταιρεία επενδύει συνεχώς από την ίδρυσή της. Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ απασχολεί 441 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό. Η ΕΛΒΟ έχει στο δυναμικό της 24 μηχανικούς.

Πίνακας Σύνθεσης Προσωπικού

 

 

Διοικητικοί Υπάλληλοι

122

Εργατοτεχνίτες

249

Πρακτική

4

Γενικό Σύνολο

375