Διευθυντικά Στελέχη

Γενικός Οικονομικός Διευθυντής: Μυλόπουλος Κωνσταντίνος

Γενικός Τεχνικός Διευθυντής: Παπαδόπουλος Ιωάννης

Γενικός Εμπορικός Διευθυντής: Κατερτζής Δημήτριος

Διευθύντρια Ανάπτυξης: Χάσογου Ελένη

Εμπορικός Διευθυντής: Κισκίνης Ανδρέας

Διευθυντής Προμηθειών: Καρακατσάνης Ιωάννης

Διευθυντής Προγραμματισμού Παραγωγής: Χατζηγεωργίου Γεώργιος

Διευθυντής Παραγωγής: Γκόγκος Βασίλειος

Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου: Ζήκος Γεώργιος

Διευθυντής Μηχανογράφησης: Δεληγιάννης Ιωάννης

Διευθυντής Διεύθυνσης Υποστήριξης: Δημητριάδης Δημήτριος

Διευθυντής Διεύθυνσης Αθηνών: Λίγκας Κωνσταντίνος