Μικτά Φορτηγά Γενικής Χρήσης

Κατηγορία Μ

(Military=Στρατιωτικά)

Τύπος Οχήματος

M 4

ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

M 4-1

Φορτηγά στρατιωτικά STEYR 680-M

M 4-2

Φορτηγά στρατιωτικά STEYR 680-M3

 

Έχει επιτευχθεί ΕΠΑ της τάξης του 55%