Ασφάλεια Εργασίας

Η Υγιεινή και η Aσφάλεια είναι για την εταιρεία η πρώτη προτεραιότητα. Χάρη στην προσπάθεια όλων δεν έγινε ποτέ σοβαρό ή θανατηφόρο ατύχημα στα 33 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας. Στόχος της εταιρείας είναι κανένα εργατικό ατύχημα και καμία επαγγελματική ασθένεια.  Η πολιτική για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι:

  • Η αξιολόγηση των κινδύνων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχό τους.
  • Ο σεβασμός των νομοθετικών πλαισίων κα των εσωτερικών οδηγιών.
  • Ανοικτή επικοινωνία με τους εργαζόμενους για όλα τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας.