Μεσαία Φορτηγά

Κατηγορία Μ

(Military=Στρατιωτικά)

Τύπος Οχήματος

M 6

ΜΕΣΑΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

M 6-1

Βυτιοφόρα νερού STEYR 14M 22

M 6-2

Βυτιοφόρα λυμμάτων

M 6-3

Γενικής χρήσεως STEYR 14M 22

M 6-4

Περισυλλογής  5 ton

M 6-5

Πυροσβεστικά

M 6-6

Πυροσβεστικά άμεσης επέμβασης αεροδρομίων FLF

M 6-7

Οχήματα Μεταφοράς Καυσίμων

M 6-8

Απορριμματοφόρα